ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ

Η Συμβουλευτική εταιρεία OPUS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1993 από έμπειρα στελέχη του χώρου των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Το όνομά της το έλαβε από την λέξη OPUS που στα λατινικά σημαίνει ΕΡΓΟ. Το κίνητρο της ίδρυσης για τους μετόχους της ήταν η υποστήριξη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα Στρατηγικής, Οργάνωσης – Πληροφορικής και αξιοποίησης των Kοινοτικών κονδυλίων για την ευόδωση των Επιχειρησιακών Στόχων δυνητικών Πελατών.

Η ιδιαιτερότητα στον χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συνίσταται στη Γνώση και την Εμπειρία, παράλληλα όμως απαιτείται ενδελεχή Εκπαίδευση και Διαχείριση της Πληροφορίας σε θέματα Τεχνολογίας και Καινοτομιών. Η συνεχής Κατάρτιση των Συμβούλων προσδίδει σε αυτούς και στο φορέα που εκπροσωπούν τα απαραίτητα εφόδια για την αντιμετώπιση των συνεχών προκλήσεων στο επιχειρησιακό περιβάλλον.Παράλληλα κρίσιμες παράμετροι στην επιλογή του κατάλληλου Συμβούλου είναι η Εμπειρία του στον Κλάδο που δραστηριοποιείται ο Πελάτης και η χρονική διάρκεια που απασχολείται στο συμβουλευτικό φορέα που εκπροσωπεί.

Η απασχόληση του Συμβούλου εμπίπτει στη δραστηριότητα του εντοπισμού των κρίσιμων σημείων που είναι κομβικά για την εύρυθμη λειτουργία κάθε Οργανισμού αλλά δεν γίνονται αντιληπτά από τις ενδογενείς δικλείδες ελέγχου. Ο Σύμβουλος θα πρέπει να είναι η εξωτερική βοήθεια για κάθε Οργανισμό που προσδιορίζει τι θα μπορούσε να αναδιαταχθεί και να αναπροσαρμοσθεί στη λειτουργία του. Στη συνέχεια θα πρέπει να σχεδιάσει τον τρόπο εφαρμογής και προσαρμογής ενώ παράλληλα υποχρέωσή του είναι να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα προσαρμογής του Οργανισμού  στο ευμετάβλητο Εξωτερικό Περιβάλλον.