Ημερίδα για Ερευνητικό Ηλεκτρικό Όχημα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη και Δοκιμαστική Λειτουργία Καινοτόμου Υβριδικού Οχήματος Μεταφοράς Προσωπικού Μηδενικής Εκπομπής Ρύπων» [ΥΒ.Ο.Μ.Ε.Ρ.] στο οποίο συμμετέχει η εταιρεία OPUS A.E. Κατεβάστε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Στα πλαίσια του έργου κατασκευάστηκε ένα ηλεκτροκίνητο όχημα μεταφοράς προσωπικού, με σύστημα ηλεκτρικής κίνησης σχεδιασμένο εξ ολοκλήρου από τους φορείς που συμμετέχουν στην ομάδα έργου. Σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν συμβατά μεταξύ τους υποσυστήματα για τον κινητήρα, τον έλεγχο και την τροφοδοσία του οχήματος. Τα υποσυστήματα συναρμολογήθηκαν σε υφιστάμενο αμάξωμα, ώστε να προκύψει ένα ασφαλές ηλεκτροκίνητο και καινοτόμο ηλεκτρικό όχημα. Η παραχθείσα τεχνογνωσία καταγράφηκε και μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού που θα απασχοληθεί στη μετασκευή συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτρικά. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου www.electricbus.gr

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» με κωδικό 09ΣΥΝ-51-988, που συντονίζει η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.