Επιτυχής συνδεση Νεtmetering

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕTMETERING

Η OPUS A.E. κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία στις 27.01.2016,το πρώτο της έργο με το καινούργιο νομικό καθεστώς του net metering (αυτοπαραγωγή).

Το έργο ισχύος 10 kW εγκαταστάθηκε, επί βιομηχανικής στέγης εργοστασίου στην Περιοχή της Κορίνθου . Τοποθετήθηκαν 40 φωτοβολταϊκές  γεννήτριες της εταιρείας Recom 250 Wp εκάστη, με 1 τριφασικό αντιστροφέα  της εταιρείας ΑΒΒ TRIO 10.0  και βάσεις από την εταιρεία Μetaloumin.
Το συγκεκριμένο έργο, εγκαινιάζει την νέα της δραστηριότητα στον τομέα της αυτοπαραγωγής, αφού είναι το πρώτο φ/β σύστημα, που διασυνδέεται στο δίκτυο στην Κορίνθου.