ΈΡΓΑ Α.Π.Ε.

ΈΡΓΑ Α.Π.Ε.

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τα ενεργειακά ζητήματα βαίνει συνεχώς αυξανόμενο.

Η εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων και η συνειδητοποίηση των επιπτώσεων της χρήσης τους στο περιβάλλον έχουν στρέψει την προσοχή του τεχνικού και οικονομικού κόσμου στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πηγές, όπως η ηλιακή ακτινοβολία, ο άνεμος και τα αστικά και αγροτικά υπολείμματα.

Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι δυνατή με την κατασκευή ενεργειακών μονάδων υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες προσφέρουν υψηλές οικονομικές αποδόσεις για τους επενδυτές και πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη.

Η OPUS A.E., έχοντας μακρά εμπειρία στα πεδία των τεχνικών και οικονομικών μελετών, εξετάζει τις ιδιαιτερότητες κάθε ενεργειακής επένδυσης, σχεδιάζει συστήματα σύμφωνα με τις διεθνείς τεχνικές προοπτικές και υλοποιεί αξιόπιστα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με εξειδίκευση στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, τα αιολικά πάρκα και τις μονάδες παραγωγής και αξιοποίησης βιοαερίου. Κεντρική φιλοσοφία της δραστηριότητας της στον κλάδο της ενέργειας είναι η υλοποίηση ποιοτικών συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση και μέγιστη αξιοπιστία, ανεξαρτήτως τεχνολογίας και μεγέθους.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η OPUS A.E. ΕΙΝΑΙ:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ OPUS

  • Οικονομοτεχνική μελέτη
  • Μελέτη βιωσιμότητας
  • Σχεδίαση βάσει διεθνών τεχνικών προτύπων
  • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού, κατάλληλου για τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου
  • Διεκπεραίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας
  • Διαχείριση και Επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου (Project management)