ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας κατευθύνονται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σπάνια μικρές επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν κύκλους εργασιών έως 10 εκτ. € διαθέτουν εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό για την αριστοποίηση της χρηματοοικονομικής τους διάρθρωσης. Την εταιρεία μας στελεχώνουν έμπειρα στελέχη από τον τραπεζικό τομέα, Controller και Σύμβουλοι ανάπτυξης επιδοτούμενων προγραμμάτων οι οποία μπορούν να σας υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο για να αποδόσουν το συντομότερο δυνατό οι επενδύσεις σας με τη βέλτιστη δυνατή χρηματοδότηση.

Οι ΥΠΗΣΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:

επιδοτήσεις

 

Στα πλαίσια υλοποίησης επιδοτούμενων επενδύσεων η υποστήριξη από πλευράς του Συμβούλου είναι σημαντική ουσιαστικά μετά την έγκριση του επιχορηγούμενου έργου. Η αντιμετώπιση αλλαγών και τροποποιήσεων τόσο λόγω της ραγδιαίας εξέλιξης της τεχνολογίας όσο και των αγορών, καθιστά το έργο του Συμβούλου απαραίτητο για απαιτούμενη τεκμιρίωση τροποποιήσεων και προσαρμογών αλλά και της απρόσκοπτης διαχείρισης του έργου για την είσπραξη του επιχορηγούμενου ποσού. Η ενδελεχή υποστήριξη του Συμβούλου μετά την υλοποίηση της επένδυσης τον καθιστούν γνώστη της πληροφορίας για τη αποδοτικότητα ποικίλων επενδυτικών έργων, τόσο για τον βαθμό επιτυχείας τους όσο και για τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.