ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οι Φορείς του Δημοσίου και οι Επιχειρήσεις είναι ζωντανοί οργανισμοί.

Ακόμα και κάθε Φορέας του Δημοσίου δεν είναι τίποτε άλλο από μία Επιχείρηση.

Στη διάρκεια του χρόνου ακόμα και στις πολύ καλά διοικούμενες επιχειρήσεις αναπτύσσονται οργανωτικές δομές και διαδικασίες που δυσχεραίνουν τη λειτουργία της επιχείρησης και απαιτούν πολύ χρόνο για τη διεκπεραίωση των διεργασιών. Έχει αποδειχθεί ότι υφιστάμενες οργανωτικές δομές θα πρέπει  σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα να επανελέγχονται . Σαν Σύμβουλοι Οργάνωσης και Ποιότητας υποστηρίζουμε τους Πελάτες μας στην επικαιροποίηση των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των Επιχειρήσεων. Οι έμπειροι Σύμβουλοι μας σε συνεργασία με μία επιλεγμένη κατάλληλα ομάδα στελεχών της Επιχείρησης, αναλύουν τις δομές και τις διαδικασίες και προτείνουν τις ενδεδειγμένες λύσεις για τη βελτίωση του οργανωτικού περιβάλλοντος. Υποστηρίζουν την Επιχείρηση έως  την πλήρη εφαρμογή των βέλτιστων λύσεων που δύνανται να προσαρμοσθούν στην «κουλτούρα» της Επιχείρησης.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ: