ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

  • ΒΟΛΟΣ 2MW

  • ΛΑΜΙΑ 750KW

  • NETMETERING

    Φωτοβολταϊκό σύστημα 10ΚWp σε μεταλλική βιομηχανική στέγη με το σύστημα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)