Αυτόνομο μετακινούμενο κέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

05/08/2014

Τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο κέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Το ενεργειακά αυτόνομο κέντρο είναι δημιουργία του τμήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας μας.